19.06.2024
 
נוהל המענקים למלונות שנפגעו מהקורונה

 

 

 

שירות חדשות תיירות


משרד התיירות מפרסם את הנוהל שגיבש לתשלום מענקים למלונות, אשר הכנסתם נפגעה כתוצאה מהעדרה של תיירות נכנסת ומההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה.
נוכח החשיבות בשימור תשתית מלונאית לכלכלה הישראלית ולמנופי הצמיחה במשק, ובהמשך להון שהושקע בהקמת התשתית המלונאית, החליטה הממשלה בחודש אוגוסט השנה שמשרד התיירות ייתן מענקים בסכום כולל שלא יעלה על 300 מיליון ש', מחודש יוני 2020 עד מאי 2021. זאת במטרה לשמר את התשתית המלונאית בישראל בעת תקופת המשבר ולהבטיח את המשך קיומה לתקופה שלאחר חלוף המשבר.

על אף שההחלטה התקבלה בחודש אוגוסט, המענק טרם חולק בשל מחלוקת אודות התנאים לקבלת הפיצויים. עם כניסתה של השרה פרקש-הכהן לתפקיד, פנו אליה נציגי התאחדות המלונות בבקשה לתקן את כללי החלוקה שמתנה את המענק באי קבלת פיצוי או הנחה על ארנונה. זאת במטרה לכסות על הפגיעה הרחבה ולחלק את המענקים באופן ראוי לאותם בעלי עסקים, קטנים וגדולים, שנפגעו. נוהל זה הוא פרי שיתוף פעולה פורה עם ראשי התאחדות המלונות.

לאחרונה אושר בישיבת הממשלה תיקון, שלפיו התנאים לקבלת המימון מאפשרים לכל בתי המלון בישראל זכאות ליהנות מהסיוע הייעודי. זאת מאחר שכל הענף נפגע כלכלית באופן אנוש במשבר הקורונה. ההחלטה מתחשבת במגמת העלייה בתיירות הנכנסת לישראל בשנים האחרונות ולוקחת בחשבון את ההשקעות הרבות שנעשו בעקבות כך.

לפי הנוהל, מתקן מלונאי יחשב ככזה הכולל 11 חדרים או יותר, המספק בתמורה שירותי לינה לאורחים עוברים ושבים ולפרקי זמן קצובים, וכן שירותים נלווים ובכלל זה שירותי הסעדה, בילוי ופנאי. הנוהל כולל, בין היתר, תנאי סף, קריטריונים לקבלת המענקים וחלופות.

הנוהל מחולק ל-3 פעימות:
פעימה ראשונה- סיוע בגין החודשים יוני - יולי 2020.
פעימה שניה- סיוע בגין החודשים אוגוסט - דצמבר 2020.
פעימה שלישית - סיוע בגין החודשים ינואר - מאי 2021.

להלן קישור למתווה:
https://www.gov.il/he/Departments/policies/20201108

 

 

 

 

 

 

 

08/11/2020