19.06.2024
 
פורום המלונות העצמאיים נגד שליטת פתאל וישרוטל בהתאחדות

 

 

שירות חדשות תיירות


"פורום המלונות העצמאיים" קורא תיגר על ההגמוניה של שתי רשתות הענק - ישרוטל ופתאל, השולטות בהתאחדות המלונות הארצית.

צעד זה בא על רקע טענות מתמשכות להפרה והתנהלות אי חוקית בניהול מוסדות התאחדות המלונאים וקריאה לתיקונו של העוול ארוך השנים כנגד המלונות העצמאיים, הקטנים והבינוניים
כמו כן דורש הפורום להקמת ועדת בחירות עצמאית בראשות שופט.

התאחדות המלונות הארצית היא הגוף הייצוגי של מרבית המלונות בישראל. ההתאחדות קיימת עשרות שנים ויש בה קרוב ל-400 חברים המשלמים דמי חבר לא מועטים שנתיים. מוסדות ההתאחדות, התקנון וגופי הניהול מוטים באופן ברור לטובת המלונות הגדולים, בדגש על שתי הרשתות הגדולות - ישרוטל ופתאל.
 
הדבר בא לידי ביטוי בנושאים בהם בחרה ההתאחדות להתעסק ולקדם עוד טרם משבר הקורונה. מאז תחילת המשבר העמוק בתיירות, עולה באופן ברור הפער בין האינטרסים של הרשתות הגדולות לבין מאות המלונות הבודדים (רובם בסדר גודל קטן-בינוני). המצב הנוכחי בהתאחדות מנציח פער זה ופוגע באופן מתמשך באותם מלונות בודדים אשר אין להם גוף יציג אחר, ומאידך אין להם "קול אמיתי" בגוף הקיים. 
בחודשים האחרונים קם "פורום המלונות העצמאיים" המאגד עשרות מלונות בודדים החברים בהתאחדות המלונות הארצית במטרה לשנות את המצב הקיים ולקדם את המטרות המשותפות של אותם מלונות.

מתחילת פעילות הפורום נתגלו לטענתו לא מעט אי סדרים בהתנהלות נשיאות ההתאחדות ומוסדותיה. 

תקנון ההתאחדות קובע שאחת לשלוש שנים תיערך ועידה ארצית, מעין "האסיפה הכללית" של ההתאחדות, כמו גם בחירות לנשיאות ההתאחדות והתפקידים השונים. הועידה התלת שנתית והבחירות היו אמורים להתקיים בחודש מאי 2020. בפועל חודש מאי חלף לו מבלי שהתקיימה ועידה או בחירות, והדבר גם לא הועבר בצורה שקופה לכלל החברים בהתאחדות, אלא רק נדון בפורומים מצומצמים.

בראשית יולי האחרון התכנסה מועצת ההתאחדות, ה-"פרלמנט" שנפגש אחת לרבעון לדון ולאשרר את החלטות ההתאחדות הגדולות. לסדר היום הוכנס ברגע האחרון סעיף המדבר על "דחיית מועד כינוס הוועידה הרגילה" לשנת 2021. 

מבדיקה שערכו נציגי פורום המלונות העצמאים יחד עם ייעוץ משפטי, התברר כי לא רק שהחלטה שכזו אינה ראויה אלא שגם היא אינה בסמכות המועצה כלל וכלל.
חברי הפורום הוציאו מכתב רשמי בנושא לראשי ההתאחדות והתריעו על ההפרה החמורה של תקנון ההתאחדות וההתנהלות שגובלת באי חוקיות חמורה. במכתב עלתה דרישה חד משמעית לקביעת מועד לבחירות למוסדות ההתאחדות וקיום ועידה ארצית כנדרש בהקדם האפשרי. 

בעקבות המכתב הוסר הסעיף המדובר מסדר היום של המועצה. 

בתחילת חודש יולי פורום העצמאים פנה שוב לועדה הארגונית של ההתאחדות, המבקרת את פעילות ההנהלה באופן שוטף, ושבאחריותה לקבוע תאריך לקיום בחירות ותיאומן. לאחר פניות חוזרות התקיים לבסוף דיון בנושא בועדה הארגונית והוחלט סופית ב-1 בספטמבר כי בחירות לתפקיד נשיא ההתאחדות ושאר המוסדות יתקיימו בתחילת נובמבר. 

כמו גופים ותיקים רבים וגילדות מתחומים שונים - תקנון ההתאחדות מבוסס על סט החלטות די ישן שמנציח את מצב העולם שהיה נהוג לפני עשרות שנים בעולם המלונאות. לדוגמא רק מלונות שיש להם מעל 100 חדרים יש להם זכות הצבעה למוסדות ההתאחדות, ולרשתות יש קול נוסף אקסטרא מעבר לכמות המלונות החברים בהתאחדות. ישנו מנגנון מוגדר בתקנון של קביעת "צירים" שהם בעלי זכות ההצבעה. 

על מנת ליצור שקיפות בתהליך הבחירות ביקש פורום העצמאים לקבל את רשימת חברי ההתאחדות המלאה, על מנת להתארגן לקראת הבחירות ולאפשר ייצוג נאות וראוי למלונות העצמאים, בדגש על רשימת הצירים. גם כאן ננקטה סחבת והתחמקות ולבסוף נשלחה מהנהלת ההתאחדות רשימת החברים ללא פירוט מספר החדרים של כל מלון או פרטי הקשר שלהם. שני פרטים אלו קריטיים כמובן להתארגנות לקראת בחירות ולא במקרה הם לא שותפו. 
נראה כי גורמים בהנהלת ההתאחדות "שכחו" כי הם מייצגים את כלל חברי ההתאחדות ולא רק את הרשתות הגדולות ששולטות בהתאחדות שנים רבות. הדבר הרי זועק לשמיים כי גוף יציג (אגודה עות'מנית הדומה במהותה לעמותה רשומה) אינו חושף את רשימת החברים בו למי מהחברים (!)

בהחלטת הועדה הארגונית לקיים בחירות נקבע גם כי לא תתקיים ועידה ארצית תלת שנתית כי הדבר אינו אפשרי לאור הקורונה. זוהי החלטה מוזרה ביותר, לבטח מהסיבות הטכניות שלכאורה מאתגרות את קיום הועידה. ענף המלונאות כולל מערכות טכנולוגיות מורכבות ביותר ובישראל של המאה ה-21 קיום ועידה באופן וירטואלי או משולב פיזי/וירטואלי זה עניין שבשגרה. מניתוח הדברים נראה שהסיבה העיקרית לאי רצון קיום הועידה הארצית לצד הבחירות היא מניעת אפשרות שינוי תקנון ההתאחדות ומניעת יכולת של גורמים הרוצים בשינוי אופן הייצוג של המלונות במוסדות ההתאחדות לרבות זכויות ההצבעה של המלונות העצמאים.

שוב פנו חברי פורום העצמאים לשמור על כללי ההליך הדמוקרטי התקין, השקיפות והייצוג הראוי, וביקשו לקיים ועידה ארצית. תקנון ההתאחדות אף מגדיר כי במצבים מסוימים ניתן לדרוש קיום ועידה דחופה. זאת לדוגמא כאשר לפחות שני יושבי ראש של התאחדויות מלונות איזוריות דורשים זאת. ואכן כך נעשה ע''י יושבי הראש של התאחדות ירושלים וטבריה - אך יו''ר הועדה הארגונית (ככל הנראה בגיבוי הנהלת ההתאחדות) עומד בסירובו הלא חוקי לקיים ועידה, לפרסם את ספר הבוחרים, להגדיר מראש את תהליכי בחירת נציגי המלונות העצמאים באופן דומה לזה של הרשתות או צעדים נוספים הנדרשים מקיומו של הליך דמוקרטי שקוף והוגן. 

לאור זאת לא נותרה ברירה לחברי הפורום אלא לדרוש הקמת ועדת בחירות עצמאית בראשות שופט, אשר יהווה גורם ניטרלי, זאת בדומה לנעשה בארגונים יציגים רבים אחרים.

חברי הפורום מדגישים כי מטרתם אינה אישית כנגד נשיא ההתאחדות או חברי ההנהלה האחרים, אלא הבטחת ייצוג הולם ושוויוני לכלל המלונות החברים בהתאחדות תוך קיום הליך דמוקרטי שקוף והגון.


01/10/2020