20.06.2024
 
נחתם הסכם עבודה קיבוצי בין לשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל ואגודת מורי הדרך

 

 

 

שירות חדשות תיירות


לקראת ערב ראש השנה נחתם הסכם העבודה הקיבוצי בין לשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל ואגודת מורי הדרך בישראל.
ההסכם יכנס לתוקף בחודש נובמבר הקרוב והוא מחליף וממשיך את ההסכם הקיים שיסתיים באותו המועד.

דני אמיר יו"ר הלשכה אמר כי "לשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל, רואה חשיבות בהדרכה מקצועית מוכרת ומורשית בקבוצות התיירים המגיעות לארץ על ידי חברי הלשכה. התגברות תנועת התיירות לארץ מחייבת שמירה על איכות השירות ורמת החוויה לתייר, ומורה הדרך כנציגו של המארגן בטיול הינו חולייה חשובה מאד."

בני כפיר יו״ר האגודה מסר: "ההסכם הוא המשך טבעי של ההסכמים הקודמים בין האגודה ללשכה, והוא מבטיח את כל הזכויות הסוציאליות והתשלומים הקבועים בחוק, המגיעים לכלל מורי הדרך המורשים. אני שמח על שיתוף הפעולה עם הלשכה והרוח הטובה והמחוייבות לתנאי עבודה הולמים ומכובדים למורי הדרך הנמצאים בחזית השירות לתייר עבור מארגני התיירות."

תוקפו של ההסכם לארבע שנים והוא יאפשר למארגני התיירות לחתום על הסכמי עבודה מול הסוכנים בחו״ל.

10/10/2019