20.06.2024
 
המועצה לצרכנות: בקשה לייצוגית בגין גביית אגרת נוסע יוצא שלא כדין

 

 

 

שירות חדשות תיירות

המועצה הישראלית לצרכנות הגישה ביום חמישי (4.7.19) תביעה ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית, כנגד חמש חברות תעופה זרות (טורקיש איירליינס, אירופלוט, אוקראין אינטרנשיונל, לופטנהזה ואיבריה) וכן כנגד שתי סוכנויות נסיעות מרכזיות (איסתא ואופיר טורס), וזאת בגין גבייה שלא כדין של מיסי נמל מנוסעים ישראלים שיצאו משטח בריטניה והיו בעת הטיסה בגילאים 12-15. התביעה הוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים.
התובענה הוגשה באמצעות עו"ד מיכאל אדלר ממשרד אדלר, שחר, אדלר ושות' עורכי דין, ועו"ד רוני אבישר שדה ממשרד שפירא בר-אור מצקין ושות' עורכי דין.

מיסי הנמל נגבים מנוסעים כבר בעת רכישת כרטיס הטיסה, והם נקובים, ככלל, כרכיב מופרד ומובחן בהליך רכישת הכרטיסים. מיסי נמל אלו מסתכמים לסכומים מהותיים ביותר ולעיתים אף מהווים מחצית מעלות הכרטיס. הדברים נכונים במיוחד בנוגע לאגרת ה APD - שהיא מס הנמל הגבוה בעולם מסוגו והיא עומדת על סך של כ-78 לירות שטרלינג, השווים לכ-100 דולר ארה"ב, עבור נוסע היוצא מגבולות בריטניה לישראל.

עניינה של התובענה בגביית אגרת ה-APD מנוסעים אשר טסו משטח בריטניה לישראל, החל מיום 1.3.16, והיו בגילאים 12 עד 16. נוסעים אלה היו פטורים מתשלום אגרת ה- APD וזאת בהתאם לתיקון חוק שעבר בשנת 2014 בבריטניה. אולם, על אף תיקון זה, חברות רבות המשיכו לגבות את האגרה גם מנוסעים הפטורים מתשלומה, ובחלק מהמקרים אף מבלי לעדכן את הנוסעים באופן אפקטיבי כי זכותם לדרוש החזר בגין תשלום יתר זה.

כפי שעולה מהבקשה לאישור, החברות ידעו היטב כי ממשלת בריטניה הרחיבה את הפטור גם לנוסעים המצויים בגילאים 12 עד 16, אולם הן לא עשו דבר על מנת למנוע מאותם נוסעים לשלם להן את האגרה.
המועצה דורשת בתביעתה כי החברות ישיבו לכל הנוסעים ששילמו את האגרה על אף שלא היו צריכים לשלמה, את הסכומים ששולמו על ידם, בתוספת ריבית והצמדה, וכן היא דורשת כי אתרי האינטרנט של החברות הללו יתוקנו כך שתמנע הגבייה האסורה בעתיד.

בטרם הגשת התביעה, פנתה המועצה לגורמים מרכזיים בשוק התעופה הישראלי, וזאת בדרישה להשיב את הכספים והביא לתיקון מערכות ההזמנות של החברות. חברת תעופה זרה אחת, שאת פרטיה התחייבה המועצה שלא לפרסם, הסכימה להשיב את כלל הכספים שגבתה מנוסעים ישראלים שטסו מבריטניה לישראל, ושילמו שלא לצורך את אגרת ה-APD מיום 1.3.16 וזאת בתוספת ריבית והצמדה. כמו כן הסכימה החברה לתקן את אתר ההזמנות שלה, כך שתמנע גביית האגרה בעתיד. עוד התחייבה החברה כי עד למועד התיקון האמור, היא תפעיל נוהל שיאתר אחת לחודש את הנוסעים הפטורים, ותבצע להם השבה אוטומטית של סכום אגרת ה- APD ששילמו. הסדר דומה הושג מול סוכנות נסיעות מרכזית בישראל.

תובענה דומה הוגשה כנגד חברת אל על בחודש ינואר השנה (ת"צ 62744-01-9 סטופיצססקי נ' אלעל).


09/07/2019