20.06.2024
 
אושר: פיקדון חודשי לעובדים זרים בתחום המלונאות

 

 

 

שירות חדשות תיירות


ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת בראשות ח"כ אלי אלאלוף אישרה את תקנות משרד העבודה והרווחה לפיקדון עבור עובדים זרים בתחום המלונאות. על פי התקנות, מעסיקים בתחום המלונאות יחויבו להפריש לעובדים זרים פיקדון חודשי בשווי מרכיב הפיצויים ומרכיב תגמולי מעניק לפנסיה, אותו יוכלו העובדים למשוך רק בסיום תקופת עבודתם בישראל.
עו"ד הילה רענן, משרד העבודה והרווחה הסבירה כי מלבד כתובת להפקדת הכספים שמגיעים לעובד על פי זכויותיו הסוציאליות, יהווה הפיקדון גם תמריץ ליציאה מישראל בתום תקופת השהייה שחלה עליו, שכן התקנות מאפשרות קיזוז מכספי הפיקדון עבור עובד שלא יצא מישראל במועד. עוד לדבריה, מטרה נוספת לפיקדון היא צמצום פערים בעלויות העסקה של עובדים זרים אל מול עובדים מקומיים. עו"ד שירי לב רן, ממונה זכויות עובדים זרים במשרד הוסיפה כי הפיקדון מסייע לוודא כי ישראל עומדת בהתחייבויותיה הבינלאומיות כלפי מדינות המוצא של העובדים.
במאי 2016 אושרו תקנות הפיקדון לעובדים זרים בענף הבניין והטכנולוגיה הייחודית, אז נקבע כי המעסיקים עובדים זרים בתחומים אלה ישלמו להם פיקדון בסכום חודשי קבוע (כ-700 ₪), המתעדכן בכל שנה. עם זאת, נמצא כי הסכום לא כיסה תמיד את שווי הזכויות הסוציאליות לעובד והמעסיקים נדרשו ביצוע השלמות. על כן, היום אושר תיקון לפי מעתה ישלמו המעסיקים בתחומים אלה פיקדון בשווי מרכיב הפיצויים ומרכיב תגמולי מעניק לפנסיה, כפי שאושר היום גם עבור ענף המלונאות. לדברי עו"ד רענן התיקון "ייצור וודאות בקרב העובדים והמעסיקים". נציגי תחום הבניין שנכחו בדיון הביעו גם הם תמיכה בתיקון.
בדיון הובהר כי התקנות לא יחולו על עובדים ירדנים המגיעים לאילת על בסיס יומיומי. לדברי יואב בכר, סמנכ"ל משאבי אנוש בהתאחדות המלונות "המיזם של העובדים הירדנים הציל את המלונאות באילת. העובדים מקבלים כבר היום את כל התנאים הסוציאליים, כולל אפילו 'תוספת אילת' ".
בהתייחס לתקנות אמר ח"כ אלי אלאלוף אמר כי "יש לדאוג לזכויותיו של כל עובד, גם ואולי במיוחד אם הוא זר בארצנו".


31/12/2018