23.06.2024
 
סוכני הנסיעות ימשיכו למכור ביטוח נסיעות עד 20.7.19 לפחות

 

 

שירות חדשות תיירות

 

ד״ר משה ברקת, הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון, פירסם חוזר המתיר לסוכני הנסיעות להמשיך למכור ביטוח נסיעות לחו״ל. זאת, עד יום 20.7.2019.
 
במהלך תקופה זו, תקודם הצעת החוק שהגיש חה״כ רוברט אילטוב, כפוף לתיקונים שהציעה רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון. 

קבלת התיקון ועיגונו בחקיקה יאפשרו למשרדי הנסיעות למכור ביטוח נסיעות לחו״ל כפי שעשו זה 40 שנה. 
  
חני סובול, מנכ"לית התאחדות משרדי הנסיעות אמרה כי היא "מברכת על ההארכה ומקווה שכבר במושב הנוכחי נתקדם לקראת קריאה ראשונה. להצעה תומכים מהקואליציה ומהאופוזיציה, ולא בכדי. מחקר של BDO מראה כי לא זו בלבד שבמרבית מדינות ה-OECD משרדי נסיעות מוכרים ביטוח נסיעות לחו״ל, אלא גם שהנזק שעלול להיגרם מכך שלציבור לא תהיה אפשרות לרכוש את הביטוח ביחד עם הנסיעה הוא עצום ויגולגל על המדינה, שתיאלץ לשאת בעלויות טיפול והשבה של נוסעים לא מבוטחים שנפגעו בחו"ל."


29/11/2018