24.06.2024
 
האם הרשות להגבלים עסקיים אישרה ל-BSP לעבוד בישראל ללא צורך בפטור מהממונה?

 

 

שירות חדשות תיירות


כזכור, מאז שנת 2000 פועל בישראל ההסדר הכובל של ארגון יאט"א, המכונה BSP, תחת החלטת פטור של הממונה על ההגבלים העסקיים. זאת, מאחר שמדובר בהסדר המקיף את מרבית חברות התעופה הפועלות בישראל (כל חברות ה-legacy וחלק מחברות הלואו-קוסט), הכולל כבילות חמורות של מועדי ושערי תשלום.

הממונים על ההגבלים העסקיים לדורותיהם הדגישו כל השנים כי הפטור ניתן ליאט"א רק בכפוף לתנאים שיש בהם למתן את הפגיעה התחרותית הנובעת מהסדר ה-BSP. זאת  בשל הכוח המצרפי שמערכת ה-BSP מקנה לחברות התעופה ובשל תלונות חוזרות ונשנות של הסוכנים בישראל על שימוש במערכת הגבייה הקולקטיבית ככלי להפעלת חרם כלכלי נגד סוכנים וככלי לאכיפת כללי יאט"א. כל זה למרות שאמורה להתקיים הפרדה גמורה בין השניים.

לפי הפרסום בעיתונות, במסגרת המודל החדש, יאט"א, שכזכור היא איגוד של חברות התעופה המתחרות זו בזו, תבחן את פעולותיה בהסדר ה-BSP על נגזרותיו בעצמה, באופן המכונה Self-Assessment. בעתיד, ככל שרשות ההגבלים העסקיים תהיה סבורה כי יאט"א פעלה בניגוד להוראות החוק הישראלי, ניתן יהיה לנקוט נגד יאט"א בסנקציות לפי כל דין וזאת בדיעבד לאחר מעשה.
 
להחלטה זו של רשות ההגבלים העסקיים לא קדם שימוע.
 
קובי קרני, יו"ר ההתאחדות: "התפלאתי לקרוא הבוקר ידיעה הנפתחת במילים: "רשות ההגבלים תאפשר ליאט"א לעבוד ללא פטור". אני מניח שמדובר בכותרת מטעה. יאט"א היא מונופול מובהק המאגד למעלה מ-80% מחברות התעופה בעולם והכללים שלה המכונים Resolutions הם הסדרים כובלים חמורים שלא קיבלו כל אישור לפי חוק ההגבלים העסקיים ומשפיעים על סוכנים וצרכנים. ההחלטה של הממונה, שטרם הועברה לידינו, מתייחסת להערכתי ל-BSP שעד כה כן פעל בישראל במסגרת פטור. כשתפורסם ההחלטה ב"כ ההתאחדות ילמדו אותה, יעבירו להתאחדות את עמדתם המקצועית וההתאחדות תחליט כיצד למצות את זכויות חבריה, לרבות באמצעות עתירה לבג"ץ".
 
חני סובול, מנכ"לית התאחדות משרדי הנסיעות: "אני מופתעת וסבורה כי בכל הכבוד הממונה שגתה בכך שהתעלמה מהתלונות החוזרות והנשנות של ההתאחדות והסוכנים בעשור האחרון. ההסדר הכובל המכונה BSP הטריד את מנוחתם של שלושת הממונים קודמים (ד"ר דוד תדמור, גב' רונית קן ופרופ' דיוויד גילה) אשר ציינו במפורש כי "ההסדר מקים חששות תחרותיים הקשורים ביכולת של חברות התעופה החברות בתכנית להפעיל כוח שוק מצרפי כלפי סוכני הנסיעות, אשר השימוש במערכת הינו תנאי לקיום עבודתם השוטפת, וכן כלפי חברות תעופה מתחרות אשר אינן חברות בתכנית על-ידי חסימתן מפני סוכני הנסיעות המשתמשים בתכנית". לא בכדי כל הממונים הקודמים הטילו על יאט"א ועל חברות התעופה תנאים משמעותיים ביותר שנועדו להפיג חששות אלה".

גורמים בכירים בענף ציינו כי לפני פחות משבועיים הממונה עצמה פרסמה טיוטת צו-מוסכם להערות הציבור בעקבות הפרה של יאט"א את כללי הפטור ובסוף השבוע האחרון פורסם כי הנציבות האירופאית פתחה בחקירה נגד חברות תעופה וחברות ההפצה הגלובליות בחשד כי הסדרים ביניהן עלולים להגביל את התחרות. בנסיבות אלה, לא ברור מדוע הרשות בישראל האמונה על הגנ ה על התחרות ממשיכה להקל ראש בהסדר כובל ענפי ונותנת אמון בגוף שהיא עצמה מצאה כי הפר את הוראותיה.

 

 

 

 

 

 

 

26/11/2018