26.06.2024
 
ועדת הכלכלה: דיון בתיקונים לחוק שירותי תעופה

 

 

שירות חדשות תיירות

 

ועדת הכלכלה של הכנסת דנה הבוקר בתיקונים להצעת חוק שירותי התעופה. 
חלקים מהצעת חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בגין ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (הוראות שונות), התשע״ו-2016, עברו הבוקר (9.5.18), בשינויים ניכרים ביחס לנוסח שהוצע במקור.

בתמצית, קובעת הצעת החוק חובה להנפיק לנוסע כרטיס טיסה בתוך 72 שעות ממועד תשלום התמורה עליו או, לחלופין, ממועד אישור ההזמנה על ידי המוכר ומועד מסירת פרטי התשלום עבור כרטיס כאמור.

חה״כ כבל, יו״ר הוועדה, ציין כי עדיין לא גובשה הצעה לעניין הלקוחות העסקיים שמיוזמתם מבקשים להמתין עם כירטוס ההזמנה והודיע כי הוועדה תדון לעומק בסוגיה זו בעת ההכנה לקריאות שניה ושלישית. 

לעניין חבילות תיור, הוחלט כי על מוכר הכרטיס להודיע בכתב לנוסע לפני ביצוע העסקה כי מימושה מותנה בקיום מספר מינימלי של רוכשים אשר אינו ודאי בהכרח במועד הרכישה. במקרה זה, יידרש מוכר הכרטיס להנפיק לנוסע כרטיס לא יאוחר מ-14 ימים לפני מועד הטיסה או 72 ממועד ביצוע העסקה - המאוחר מבין השניים.

מפאת קוצר הזמן הועדה לא דנה בשני סעיפים בהצעת החוק, האחד דן  בגוף שיהיה אחראי על אכיפת החוק והשני בברירת הדין לצרכן מקום בו ניתן להגיש תביעה הן מכוח חוק שירותי תעופה והן מכוח החקיקה המקבילה באירופה. יצוין כי בדיונים הקודמים של וועדת הכלכלה בנושא ברירת הדין, הייתה עמדת משרד המשפטים כי התיקון המוצע אינו משקף פרקטיקה מקובלת בעולם המשפטי.

09/05/2018