23.06.2024
 
החרמת טורקיש: לא מועיל, לא נבון ולא מוסיף כבוד

 

 

מאת דרורי יקותיאלי *

 

קראתי את הקריאה להתאחדות משרדי הנסיעות להשמיע את קולה בנושא התייחסותם של סוכני הנסיעות לחברת טורקיש אירלינס

האם זה תפקידה של התאחדות סוכני הנסיעות? האם זה נבון? האם זה מוסיף כבוד? האם זה מועיל? התשובה היא אחת לכל הסעיפים: לא, לא, לא ולא.

אל לה להתאחדות משרדי הנסיעות, שתפקידיה אחרים לגמרי, לנקוט עמדה - גם אם הרגש מבקש "בוא נכניס לו קצת לרודן". התבונה המתבקשת אחרתלא מוסיף כבוד שנתנהל כמו המחרימים למיניהם. לא תצמח מכך שום תועלת.

מאידך, אם סוכן נוטל יוזמה וקורא לא לטוס בחברת טורקיש, או לעודד את הנוסעים לא לטוס איתם - לגיטימי בעיני.

אם אתר "Tnet חדשות תיירות" נוקט קו ברור וקורא לרודן הטורקי בשמו - לגיטימי לחלוטיןאם גופים ממשלתיים יקבלו החלטות להימנע מלטוס איתם, גם זה לגיטימי בעיניאבל בואו נבחין: אנחנו גורם מסחרי תיירותי וזה מקומנו. בוא נעשה את זה הכי טוב.

כל סוכן ינהג כמיטב תבונתו ויכולת ההשפעה שלו על הנוסעים שמולואת האנרגיות שלי אני מפנה להחלטה שקיבלתי, לעודד את הנוסעים שלי לטייל באחת המדינות המרתקות והאמיצות בעולם - גואטמלה.

מה איתכם?

 

 

 

 

 

_______________________

* סוכן נסיעות ותיק 

 

 

 

21/05/2018