23.07.2018
 
איסתא מוכרת מלון בדיסלדורף

 

 

שירות חדשות תיירות

חברת 'איסתא ליינס' הודיעה כי תמכור את מלון סבוי בעיר דיסלדורף תמורת 16.8 מיליון אירו. בעקבות המכירה, יירשם רווח של 7.1 מיליון שקל בתוצאות הרבעון השני של 2017. עם השלמת העסקה, הצפויה ברבעון השלישי או הרביעי של שנת 2017, צפוי הרווח האמור לקטון להערכת החברה בסך של כ-3.7 מיליון שקל, כתוצאה מזקיפה לרווח והפסד של קרן הון מהפרשי תרגום ובסך נוסף של כ-700 אלפי שקל בגין הוצאות העסקה.

כזכור, אחישי גל בעלי ומנכ"ל איסתא, עומד לפני שימוע שבסופו יוחלט אם יוגש גם נגדו כתב אישום בפרשת קרטל הנסיעות לפולין.

ההחלטה למכור את המלון מגיעה, לדברי החברה, "על רקע אסטרטגיה להתמקדות בסינרגיה בין הפעילות המלונאית לפעילות התיירותית, תוך מימוש נכסים שהשבחתם הסתיימה ואינם נמצאים ביעדים מרכזיים של פעילות התיירות". לדבריה, מימוש אסטרטגיה זו בא לידי ביטוי כשלפני מספר חודשים רכשה איסתא יחד עם פתאל שלושה מלונות, של כ-800 חדרים בסך הכל, על קו חוף הים של עיר הנופש הקפריסאית פאפוס, בהיקף כולל הנאמד בכ-80 מיליון אירו. איסתא דיווחה אז, כי תפעיל יחד עם חברת התעופה TUS Airways לפחות ארבע טיסות שבועיות מחיפה לפאפוס, וכי שיווק חבילות הנופש לציבור הישראלי יבוצע על ידי 'איסתא ישראל' ורשת פתאל. עוד במסגרת זו בוחנת החברה רכישת בתי מלון נוספים ביעדים מרכזיים של פעילות התיירות שלה.

מתוך סכום התמורה ממכירת הסבוי כעת, סך של כ-3.6 מיליון אירו ישמש לפירעון הלוואות בנקאיות שנטלה החברה המחזיקה את המלון מבנק מקומי וכ- 7.9 מיליון אירו לפירעון הלוואות בעלים אשר הועמדו לחברה על ידי איסתא, וזאת באמצעות תשלומים שיבוצעו במישרין על ידי הרוכש לבנק ולאיסתא, בהתאמה.

 

 

 

16/07/2017