20.06.2024
 
ישראייר: תוצאות עסקיות 2016

 

שירות חדשות תיירות

 

ישראייר מדווחת היום על תוצאות הרבעון האחרון לשנת 2016 ובכך מסכמת למעשה את תוצאותיה הכספיות לשנה זו.

בשנת 2016 מציגה הקבוצה את הרווח הנקי הגדול בתולדותיה: 45 מיליון ש', לעומת רווח נקי של 24 מיליון ש' אשתקד. הרווח הנקי בניכוי הכנסות חד פעמיות ומס עמד בשנת 2016 עמד על 35 מיליון ש' לעומת 17 מיליון ש' אשתקד - שיפור של יותר מ-100%. לראשונה, גם ברבעון האחרון נרשם רווח נקי מפעילות שוטפת של כמליון ש' לעומת הפסד של תשעה מיליון ש' ברבעון המקביל אשתקד.

הגידול ברווחי הקבוצה נובע מהכנסתו לשימוש של מטוס מדגם איירבוס 320 חדש לשימוש, המצטרף לשני המטוסים האחרים אותה מפעילה ישראייר. בנוסף, הפעילה החברה מטוס חכור צר גוף נוסף לאורך השנה. פעילות זאת גרמה לגידול חד בתנועת הנוסעים ושיווק חבילות תיירות בהתאמה, שהביאו להגדלה משמעותית במחזורי המכירות. כניסתו לפעילות מלאה של מטוס האיירבוס 320 במהלך הרבעון השני של 2016 מאפשרת לחברה להמשיך את מגמת הצמיחה גם ברבעון הראשון של שנת 2017.

בהקשר זה יצוין כי לפי פרסומי רשות שדות התעופה, זינקה החברה בשנת 2016 למקום השישי מבין כלל חברות התעופה הפעילות בנתב"ג.

כחלק מחיזוק מבנה ההון ושיפור היחסים הפיננסים של הקבוצה, מוזגה פעילות דיזנהאוז תיירות נכנסת במהלך שנת 2016 אל תוך ישראיר. פעילות זו תרמה כ- 200 מיליון ש' למחזור המכירות וכארבעה מיליון ש' לשורת הרווח הנקי.

המעבר לשיווק חבילות נופש וטיולים מאורגנים, הפחית את שיעור הוצאות הדלק ביחס לסך ההוצאות של החברה, לשיעור של כ-18%. ירידת מחירי הדלק במהלך שנת 2016 תרמה כארבעה מיליון ש' לשורת הרווח הנקי. פעילות התיירות המוגברת של החברה המתווספת למחיר כרטיס הטיסה יצרה מצב לפיו בניגוד לחברות תעופה אחרות, לירידת מחירי הדלקים בעולם השפעה קטנה יחסית על התוצאות הכספיות של החברה, וזו התבטאה כאמור בקיטון של ארבעה מיליון ש' בהוצאות החברה בשנת 2016.

לדברי יוני צברי סמנכ"ל הכספים של הקבוצה "שנת 2016 הייתה שנת מפנה לקבוצת ישראייר בקשר לחובותיה לבנקים. לאחר הסדר חוב היסטורי שביצעה עם בנק לאומי ופרעון כל חובותיה לבנק דיסקונט הקטינה ישראייר את חובותיה הפיננסים בכ-80 מיליון ש'. לאור הסדרת והקטנת החובות, כאמור, העלו הבנקים את דירוג האשראי של החברה וכפועל יוצא הגדילו את מסגרות האשראי שלה ושיפורו משמעותית את הוצאות המימון של הקבוצה".

 

 

 

23/03/2017