21.06.2024
 
ינואר במלונות: 22% עליה בלינות תיירים

 

שירות חדשות תיירות

 

המחלקה הכלכלית של התאחדות המלונות בישראל מפרסמת היום את נתוני חודש ינואר בבתי המלון, ומשווה אותם לנתוני אשתקד, לנתוני ינואר 2015 (אחרי 'צוק איתן') וגם לנתוני ינואר 2014 (לפני 'צוק איתן').

לינות התיירים: בינואר השנה נרשמו כ- 656 אלף לינות תיירים, 22% + עליה לעומת ינואר 2016, 25% + עליה לעומת ינואר 2015 ו - 5%- ירידה לעומת ינואר 2014, כאמור לפני מבצע : צוק איתן.

לינות ישראלים: כ-788 אלף לינות ישראלים, 1%+ עליה לעומת ינואר אשתקד, 3%- ירידה לעומת ינואר 2015, ו- 3% +עליה לעומת ינואר 2014.

סה"כ נרשמו בינואר בבתי המלון: כ- 1.44 מיליון לינות תיירים + ישראלים, 10%+ עליה לעומת ינואר 2016, 8%+ עליה לעומת ינואר 2015 ו- 1%- ירידה ביחס ל- 2014.

תפוסת החדרים בינואר השנה, הסתכמה בכ- 51% (עליה של 5% + לעומת ינואר אשתקד, 4% + עליה לעומת ינואר 2015 ו- 4% - ירידה לעומת ינואר 2014).

התפלגות לינות התיירים בינואר:

במערב ירושלים: כ- 190 אלף לינות (23%+ לעומת אשתקד, 26%+ לעומת 2015 ו- 3%- ירידה לעומת ינואר 2014), בתל אביב: כ- 153 אלף לינות (11%+ עליה בהשוואה לשנה שעברה, 13%+ עליה לעומת 2015, 5%- ירידה לעומת 2014), בטבריה וסובב כנרת: כ- 58 אלף לינות (26%+ עליה בהשוואה ל-2016, 31%+ ביחס ל- 2015 ו- 9%+ לעומת 2014), בים המלח: כ-24 אלף (33%+ לעומת אשתקד, 36%+ לעומת 2015 ו- 24%- ירידה לעומת 2014), בנתניה: כ- 22 אלף לינות 49%+ עליה לעומת השנה שעברה, 16% +לעומת 2015 ו- 15%- ביחס לינואר 2014), באילת: כ- 65 אלף לינות תיירים (11%+ לעומת אשתקד, 39%+ עליה לעומת 2015 ו- 32%- ביחס ל- 2014, בחיפה: כ- 23 אלף לינות (69% + לעומת אשתקד, 85% + לעומת 2015, 49%+ לעומת 2014), בהרצליה: כ- 16 אלף לינות בינואר השנה (14%+ לעומת אשתקד, 46%+ לעומת 2015 ו- 75%+ לעומת ינואר 2014) ובנצרת: כ- 14 אלף (105%+ לעומת 2016, 75%+ לעומת 2015 ו- 75%+ עליה לעומת 2014).

לדברי נועז בר ניר, מנכ"ל התאחדות המלונות, "הגידול היפה במספר התיירים שנכנסו לארץ בינואר, התבטא גם במספרי הלינות בבתי המלון, כך שהשתווינו מבחינת סך הלינות (תיירים וישראלים), להיקפי 2014, השנה שקדמה ל'צוק איתן'. עיקר המאמצים שלנו בימים אלה, כהתאחדות, מרוכזים בהורדת נטל הרגולציה, המוטלת על בתי המלון, במטרה לתרגם את מגמת ההתאוששות והשיפור - גם לנתוני הרווחיות, וגם לשם הפחתת מחירים לציבור. אנו מקווים שהמגמה החיובית (שנמשכת כבר חמישה חודשים), תמשיך הלאה, בסיוע תקציב השיווק הטוב ביותר אי פעם של משרד התיירות, ונשבור שיאים".

התפלגות לינות הישראלים:

באילת: כ- 307 אלף ישראלים (1%+ לעומת השנה שעברה, 7%- ירידה לעומת ינואר 2015 ו- 4%+ עליה לעומת 2014), בים המלח: כ- 119 אלף לינות (5%- ירידה לעומת 2016, 5%- לעומת 2015 ו-14%- לעומת 2014), בטבריה וסובב כנרת: כ-67 לינות (7%- ירידה לעומת 2016, 12%- לעומת 2015 ו-7%- לעומת 2014), במערב ירושלים: כ- 67 אלף לינות (32%+ עליה לעומת 2016, 2%+ עליה לעומת 2015 ו- 17%+ עליה לעומת 2014), בתל אביב: כ- 57 אלף לינות (3%+ עליה לעומת אשתקד, 11%+ עליה לעומת 2015 ו- 21%+ לעומת 2014), בחיפה: כ- 19 אלף לינות (10%- ירידה בהשוואה לשנה שעברה, 5%- ירידה בהשוואה ל-2015 ו- 8%+ לעומת 2014), בנתניה: כ- 13 אלף לינות ישראלים (2%- לעומת אשתקד, 16%+ לעומת 2015 ו- 14%- ירידה לעומת 2014), בהרצליה: כ- 8 אלף לינות (8%- ירידה לעומת אשתקד, 11%+ בהשוואה ל-2015 ו- 21%+ לעומת 2014) ובנצרת: כ- 6 אלף לינות (3%+ לעומת אשתקד, 11%+ לעומת 2014 ו-18%- ירידה לעומת 2014).

התפלגות כלל הלינות (תיירים + ישראלים) לפי אזורים:
באילת: כ-372 אלף לינות (3% + עליה לעומת אשתקד, 1%- ירידה לעומת 2015 ו-5%- ביחס ל- 2014), במע' ירושלים: כ- 257 אלף לינות (25%+ לעומת אשתקד, 19%+ לעומת 2015, ו- 1%+ לעומת ינואר 2014), בתל אביב: כ-210 אלף לינות (9%+ לעומת אשתקד, 12%+ לעומת 2015 ו- 1%+ לעומת ינואר 2014), בטבריה וסובב כינרת: 125 אלף (6%+ עליה לעומת 2016, 4%+ לעומת 2015 וללא שינוי לעומת 2014), בים המלח: 144 אלף לינות (1%- ירידה לעומת אשתקד, ללא שינוי ביחס לשנת 2015 ו- 16%- ירידה בהשוואה ל-2014), בנתניה: כ- 36 אלף לינות (25%+ עליה בהשוואה לאשתקד, 16%+ עליה לעומת 2015 ו-15%- ירידה לעומת 2014), בחיפה: כ- 42 אלף לינות (21%+ לעומת אשתקד, 30%+ לעומת 2015 ו- 27%+ לעומת 2014), בנצרת: כ- 21 אלף לינות ( 59%+ עליה בהשוואה לאשתקד, 49%+ לעומת 2015 ו-31%+ עליה לעומת 2014) ובהרצליה: כ- 24 אלף לינות (6%+ עליה ביחס לאשתקד, 32%+ לעומת 2015 ו-52%+ לעומת 2014).

תפוסת החדרים הארצית הגיעה לכ-51%. בים המלח עמדה התפוסה על כ- 59%, (ללא שינוי ביחס לאשתקד, 3% - ירידה בהשוואה ל- 2015 ו- 16% - ירידה לעומת 2103). בחיפה עמדה התפוסה על כ- 59%, (כ- 12% + עליה לעומת 2016, כ- 13% + עליה לעומת 2015, כ- 20%+ לעומת 2014), בתל אביב עמדה התפוסה על 58%, (כ- 3%+ לעומת 2016, כ- 1%+ לעומת 2015, כ- 7%- ירידה לעומת 2014), במערב ירושלים עמדה התפוסה על כ- 53%, (23%+ לעומת אשתקד, כ- 14%+ עליה מ- 2015, ו- 9%- ירידה לעומת 2014), באילת עמדה התפוסה על כ-52%, (כ-2%- ירידה לעומת 2016, כ-1%+ גידול בהשוואה ל-2015, ו- 5%- ירידה לעומת 2103), בטבריה וסובב כנרת עמדה התפוסה על כ-42%, (כ- 10%+ לעומת אשתקד, 10%+ עליה לעומת 2015, ו- 4%+ עליה לעומת 2014), בנתניה עמדה התפוסה על כ- 46% (כ-22%+ עליה לעומת 2016, כ- 15%+ עליה לעומת 2015, ו- 9%- ירידה לעומת 2014), בהרצליה עמדה התפוסה על כ- 47%+, (6%+ עליה לעומת 2016, ו- 1%- ביחס ל- 2015, 13%+ לעומת 2014), בנצרת עמדה התפוסה על כ- 32%+ (48%+ לעומת 2016, כ- 42%+ לעומת 2015, ו-40%+ לעומת 2014).

מצבת חדרי המלון עמדה על 52,324 חדרים (2%+ גידול לעומת אשתקד, 5%+ גידול לעומת 2015 ו- 6%+ גידול לעומת 2014), בעקבות פתיחת חדרי מלונות חדשים.

 

 

 

 

22/02/2017