21.06.2024
 
מבנה ארגוני חדש במשרד התיירות

 

 

שירות חדשות תיירות

 

לאחר שנים ארוכות בהן לא נערכו כל התאמה או ריענון במבנה הארגוני של משרד התיירות, כדי להתאימו לשוק התיירות הדינאמי, מציג היום משרד התיירות יחד עם חברת 'מטריקס' את המבנה הארגוני החדש. במסגרת המבנה החדש יפתחו תפקידים חדשים, עובדי משרד התיירות יעברו הכשרות והדרכות לתפקידים החדשים, "כדי לשפר את מקצועיותם ולאפשר להם להתפתח ולהתקדם".

לדברי דוברות המשרד, "המבנה החדש יאפשר שיפור יכולות המחקר האסטרטגי ותכנון ארוך טווח באמצעות אגף בכיר לתכנון, מדיניות ואסטרטגיה; השבחה של הכלים והיכולות של מינהל שיווק להתמודד עם אתגרי השיווק בכלל ועם אתגרי השיווק בעידן הדיגיטלי בפרט; יוקם מינהל חוויית התייר במקום מינהל תקינה תפעול ואיכות השירות אשר ימקד את הפעילות בשיפור חוויית התייר ומינהל פתוח ותשתיות יהפוך למינהל יוזם על פי תכנית אסטרטגית ארוכת טווח ובהתאם לצרכי התעשייה. בנוסף נוצרה שדירת ניהול בדרגת ביניים תוך הלימה בין האחריות והסמכות בכל תפקיד, ובין דרגת העובד והמנהל".

חברת מטריקס ביצעה עבור משרד התיירות תהליך אבחון ארגוני מקיף שכלל התייחסות למחקר השוואתי ביחס למגמות ארגוניות ואסטרטגיות בארגונים דומים במדינות ה-OECD, החברה קיימה מפגשים מקצועיים מול גורמי המשרד, מול משרדי ממשלה וגופים ציבוריים רלוונטיים אחרים ומול התעשייה, קיימה סדנאות, למדה להכיר את מאפייני התעשייה והענפים השונים בה ובכלל זה הצרכים השונים ומנגנוני הפעולה של המשרד. החברה ביצעה ניתוח מעמיק של יחידות ופעילויות המשרד ובהתאם נבנה המבנה הארגוני החדש.

מינהל השיווק, המתוקצב בכחצי מיליארד ש' בשנה, יעבור שינוי מהותי, שעיקרו מעבר ל'ניהול מותגים', כנהוג כיום בשיווק תיירות למדינות, לערים ולאזורים. עובד אשר ינהל מותג, למשל "אילת" או "תיירות ספורט" - ירכז את כל הקשור במותג מול אגפי המשרד השונים, כמו תשתיות, חוויית התייר וכדומה.

עם זאת יצוין, כי המתווה לשינוי מבנה אגף השיווק עדיין לא הסתיים, מאחר שבמשרד סבורים כי יש לחכות למינוי סמנכ"ל שיווק חדש, שאמור/ה להיכנס לתפקיד בסיום תהליך מכרזי בחודשיים הקרובים. הוחלט כי נכון יותר יהיה להשאיר לסמנכ"ל את החופש לתת את תרומתו/ה בנושא, כדי למקסם את פוטנציאל ההצלחה במילוי התפקיד.

על פי ניתוח שערכה חברת מטריקס, סביבת הפעילות של משרד התיירות הינה ייחודית במידה רבה למשרד ממשלתי ומחייבת התייחסות מתאימה במודל ההתארגנות של המשרד:

  • המשרד הינו כלכלי בעל זיקה גם להיצע של המוצר התיירותי וגם לביקוש

  • התפוקה נמדדת בערכים כלכליים משמעותיים למשק הלאומי

  • לענף התיירות פוטנציאל תרומה גדול לתדמיתה ולמעמדה של מדינת ישראל בעולם

  • תחומי שיווק מותגים ופעילות עסקית זרים במידה רבה לפעילות השכיחה של משרדי ממשלה

  • המשרד פועל במגוון רחב מאוד של מדינות ותרבויות, ובסביבה של שינויים גיאופוליטיים וכלכליים המשתנים באופן תמידי ולכן זקוק לגמישות תפעולית מירבית

  • תעשיית התיירות הינה תעשייה דינאמית המשנה את פניה וטעמיה

 

 

 

 

 

03/01/2017