25.06.2024
 
אל על: תביעה ייצוגית ב-92 מיליון שקל

 

 

שירות חדשות תיירות

 

אל על הודיעה לבורסה כי אתמול נתקבלה במשרדה בקשה לאישור תובענה כייצוגית אשר הוגשה כנגדה בבית המשפט המחוזי במחוז מרכז. עיקר הטענות בבקשה הינן כי החברה גובה מלקוחות המבצעים שינוי בכרטיס הטיסה, תשלום נוסף שהינו ההפרש בין מחיר הטיסה המקורית לבין מחיר הטיסה החלופית, זאת במקרים בהם הטיסה החלופית זולה יותר.

בבקשה נטען כי גבייה זו על ידי החברה מהווה הפרה של הסכם התובלה, והפרת הוראות בחוק הגנת הצרכן. על פי הבקשה, מוגדרת הקבוצה כלקוחות החברה אשר שינו מועד או יעד טיסה לטיסה חלופית אשר הינה במועד השינוי זולה יותר מהטיסה המקורית, וזאת בשבע השנים האחרונות שקדמו להגשת הבקשה.

בבקשה מצוין סכום תביעה אישי שהוערך בסך של 45.6 דולר ארה"ב וכן תחשיב מוערך לכלל הקבוצה, אשר בוצע על ידי המבקש, בסך של כ-92 מיליון ש'. מהחברה נמסר בהודעה לבורסה כי היא לומדת את הבקשה ותגיש תגובתה כנדרש.

 

 

 

27/12/2016