21.06.2024
 
נובמבר במלונות: 38% עליה בלינות תיירים, 7% עליה בלינות ישראלים

 

 

שירות חדשות תיירות

 

המחלקה הכלכלית של התאחדות המלונות בישראל מפרסמת היום את נתוני חודש נובמבר בבתי המלון, ומשווה אותם לנתוני אשתקד, לנתוני נובמבר 2014 (אחרי 'צוק איתן') וגם לנתוני נובמבר 2013, שנה "רגילה".

לינות התיירים: בנובמבר השנה נרשמו כ- 970 אלף לינות תיירים, 38% + עליה לעומת נובמבר 2015, 23% + עליה לעומת נובמבר 2014 וללא שינוי לעומת נובמבר 2013.

לינות ישראלים: כ-891 אלף לינות ישראלים, 7%+ עליה לעומת נובמבר אשתקד, 3%+ עליה לעומת נובמבר 2014, ו- 1%- ירידה לעומת נובמבר 2013.

סה"כ נרשמו בנובמבר בבתי המלון: כ- 1.86 מיליון לינות תיירים + ישראלים,
21%+ עליה לעומת נובמבר 2015, 13%+ עליה לעומת נובמבר 2014 ו- 1%- ירידה ביחס ל- 2013 (שנה רגילה).

תפוסת החדרים בנובמבר השנה, הסתכמה בכ- 71% (עליה של 20% + לעומת נובמבר אשתקד, 14% + עליה לעומת נובמבר 2014 וללא שינוי לעומת נובמבר 2013).

התפלגות לינות התיירים בנובמבר: במערב ירושלים: כ- 256 אלף לינות (37%+ לעומת אשתקד, 17%+ לעומת 2014 ו- 1%+ עליה לעומת נובמבר 2013), בתל אביב: כ- 218 אלף לינות (35%+ עליה בהשוואה לשנה שעברה, 26%+ עליה לעומת 2014, 10%+ עליה לעומת 2013), בטבריה וסובב כנרת: 118 אלף לינות (33%+ עליה בהשוואה ל-2015, 16%+ ביחס ל- 2014 ו- 3%- לעומת 2013), בים המלח: כ-50 אלף (37%+ לעומת אשתקד, 18%+ לעומת 2014 ו- 19%- ירידה לעומת 2013), בנתניה: כ- 33 אלף לינות 58%+ לעומת השנה שעברה, 10% +לעומת 2014 ו- 2%- ביחס לנובמבר 2013), באילת: כ- 102 אלף לינות תיירים (70%+ לעומת אשתקד, 64%+ עליה לעומת 2014 ו- 19%- ביחס ל- 2013, שנה רגילה), בחיפה: 25 אלף לינות (49% + לעומת אשתקד, 36% + לעומת 2014, 10%+ לעומת 2013), בהרצליה: כ- 19 אלף לינות בנובמבר השנה (16%+ לעומת אשתקד, 36%+ לעומת 2014 ו- 76%+ לעומת נובמבר 2013) ובנצרת: כ- 29 אלף (8%+ לעומת 2015, 2%+ לעומת 2014 ו- 13%- לעומת 2013).

 

התפלגות לינות הישראלים:

באילת: כ- 411 אלף ישראלים (13%+ לעומת השנה שעברה, 3%+ לעומת נובמבר 2014 ו- 2%- לעומת 2013), בים המלח: כ- 124 אלף לינות (5%- ירידה לעומת 2015, 5%- לעומת 2014, ו-10%- לעומת 2013), בטבריה וסובב כנרת: כ-55 לינות (8%- ירידה לעומת 2015, 1%- לעומת 2014 ו-16%- לעומת 2013), במערב ירושלים: כ- 52 אלף לינות (7%- ירידה לעומת 2015, 10%- לעומת 2014 ו- 1%- לעומת 2013), בתל אביב: כ- 59 אלף לינות (7%+ עליה לעומת אשתקד, 14%+ עליה לעומת 2014 ו- 26%+ לעומת 2013), בחיפה: כ- 22 אלף לינות (14%+ בהשוואה לשנה שעברה, 15%+ בהשוואה ל-2014 ו- 7%+ לעומת 2013), בנתניה: כ- 14 אלף לינות ישראלים (22%+ לעומת אשתקד, 39%+ לעומת 2014 ו- 15%+ לעומת 2013), בהרצליה: כ- 10 אלף לינות (7%+ עליה לעומת אשתקד, 31%+ בהשוואה ל-2014 ו- 46%+ לעומת 2013) ובנצרת: כ- 9 אלף לינות (221%+ לעומת אשתקד, 101%+ לעומת 2013 ו-35%+ לעומת 2013).

 

התפלגות כלל הלינות (תיירים + ישראלים) לפי אזורים:
באילת: 513 אלף לינות (21% + עליה לעומת השנה שעברה, 11%+ לעומת 2014 ו-6%- בהשוואה ל- 2013), במע' ירושלים: 308 אלף לינות (27%+ בהשוואה לאשתקד, 12%+ לעומת 2014, ו- 1%+ לעומת נובמבר 2013), בתל אביב: כ-276 אלף לינות (28%+ לעומת אשתקד, 24%+ לעומת נובמבר 2014 ו- 13%+ לעומת נובמבר 2013), בטבריה וסובב כינרת: 173 אלף (16%+ עליה לעומת 2015, 10%+ לעומת 2014 ו-7%- לעומת 2013), בים המלח: כ- 175 אלף לינות (4%+ לעומת אשתקד, 1%+ ביחס לשנת 2014 ו- 13%- ירידה בהשוואה ל-2013), בנתניה: כ- 47 אלף לינות (45%+ עליה בהשוואה לאשתקד, 18%+עליה לעומת 2014 ו-2%+ לעומת 2013), בחיפה: כ- 48 אלף לינות (30%+ לעומת אשתקד, 25%+ לעומת 2014 ו- 8%+ לעומת 2013), בנצרת: כ- 38 אלף לינות ( 27%+ עליה בהשוואה לאשתקד, 15%+ לעומת 2014 ו-6%- ירידה לעומת 2013) ובהרצליה: כ- 29 אלף לינות (13%+ עליה ביחס לאשתקד, 34%+ לעומת 2014 ו-64%+ לעומת 2013).

תפוסת החדרים הארצית הגיעה לכ-71%. בים המלח עמדה התפוסה על כ- 77%, (10% + עליה ביחס לאשתקד, 6% + בהשוואה ל- 2014 ו- 8% - ירידה לעומת 2103). בחיפה עמדה התפוסה על כ- 70%, (כ- 18% + עליה לעומת 2015, כ- 13% + עליה לעומת 2014, כ- 5%+ לעומת 2013), בתל אביב עמדה התפוסה על 83%, (כ- 22%+ לעומת 2015, כ- 16%+ לעומת 2014, כ- 8%+ לעומת 2013), במערב ירושלים עמדה התפוסה על כ- 72%, (26%+ לעומת אשתקד, כ- 11%+ עליה מ- 2014, ו- 7%- ירידה לעומת 2013), באילת עמדה התפוסה על כ-74%, (כ-20%+ עליה לעומת 2015, כ-20%+גידול בהשוואה ל-2014, ו- 1%+ לעומת 2103), בטבריה וסובב כנרת עמדה התפוסה על כ-64%, (כ- 18%+ לעומת אשתקד, 14%+ עליה לעומת 2014, ו- 3%- לעומת 2013), בנתניה עמדה התפוסה על כ- 63% (כ-38%+ עליה לעומת 2015, כ- 18%+ עליה לעומת 2014, ו- 5%+ לעומת 2013), בהרצליה עמדה התפוסה על כ- 55%+, (6%+ עליה לעומת 2015, ו- 2%- ביחס ל- 2014, 1%+ לעומת 2013), בנצרת עמדה התפוסה על כ- 69%+ (22%+ לעומת 2015, כ- 25%+ לעומת 2014, ו-3%+ לעומת 2013).

מצבת חדרי המלון עמדה על 51,809 חדרים (2%+ גידול לעומת אשתקד, 4%+ גידול לעומת 2014 ו- 5%+ גידול לעומת 2013), בעקבות פתיחת חדרי מלונות חדשים.

 

 

סיכום החודשים ינואר - נובמבר 2016 בבתי המלון

לינות התיירים: כ-7.8 מיליון (2%+ לעומת אשתקד, 9%- ירידה לעומת התקופה המקבילה ב- 2014 ו- 13%- לעומת התקופה המקבילה בשנת 2013).

לינות הישראלים: כ- 12.6 מיליון (1%+ לעומת אשתקד, 5%+ עליה לעומת התקופה המקבילה ב-2014, 6%+ לעומת 2013).

סה"כ לינות תיירים + ישראלים: כ- 20.4 מיליון (1% + לעומת אשתקד, 1%- ירידה לעומת 2014, 2%- ירידה לעומת 2013).

תפוסת החדרים: כ- 63% (1%+ לעומת אשתקד, 1%- ירידה לעומת 2014 ו - 5%- ירידה לעומת 2013).

 

 

26/12/2016