21.06.2024
 
תזכורת למלונות: הוסר איסור על עצי אשוח וסמלי חג נוצריים

 

 

שירות חדשות תיירות

 

עם התקרבות סוף השנה האזרחית ואיתה גם חגיגות חג המולד, הסילבסטר והנובי גוד, פנתה עמותת חדו"ש לחופש דת ושוויון למנכ"ל התאחדות המלונות, נועז בר ניר, ולמנכ"ל התאחדות המלונות בירושלים במכתב תזכורת לכך שהוסר איסור הרבנות על הצבת עצי אשוח בבתי המלון. עד לפני כשנתיים איימה הרבנות בשלילת אישורי הכשרות ממלונות שלא צייתו לדרישה זו, אך בעקבות שורת פניות של מנכ"ל חדו"ש, הרב עו"ד אורי רגב, שונו תקנות אלו ונמחקו מהן הדרישות שעסקו בכפיית איסורי שבת במלון ובאיסורים הנובעים מעוינות לנצרות, ואין להם קשר אמיתי עם דיני הכשרות.

אולם על אף הנהלים החדשים, עמותת חדו"ש טוענת כי הגיעו לידיה ידיעות ופניות על כך שעדיין יש רבנויות מקומיות המתעלמות מן הנהלים החדשים ואוסרות על הצבת סמלי חג לכבוד תיירים נוצרים, ומשגיחי הכשרות מאיימים על בעלי העסקים בשיבושים ואף בשלילת תעודת הכשרות. בנוסף, היו רבנויות מקומיות אשר הרחיבו איסור זה ודרשו מבתי המלון שלא לאפשר כלל עריכת אירועים, ולו פרטיים ו/או של קבוצות צליינים לרגל חג המולד, הסילבסטר ונובי גוד.

יש לציין כי דרישת הרבנות נעשתה בניגוד לחוק איסור הונאה בכשרות הקובע כי "במתן תעודת הכשר יתחשב הרב בדיני הכשרות בלבד" ובניגוד לפסיקת בית המשפט העליון. במכתב הפנייה מציעה חדו"ש לסייע לבתי מלון אשר ירצו בכך להתמודד עם הרבנות המקומית באזורם ככל שיתקלו בבעיות או מדיניות שונה בתחום זה.

רקע

בסוף 2013 פנה מנכ"ל חדו"ש, הרב עו"ד אורי רגב, לשר לשירותי דת דאז, נפתלי בנט, וסגנו הרב אלי בן דהאן, שניהם מהבית היהודי, ואל היועץ המשפטי לממשלה עו"ד יהודה ויינשטיין בדרישה שיפעלו לעצור את עבירות החוק שמבצעת הרבנות הראשית בנושאי הכשרות. רגב התייחס לנהלי הכשרות לבתי מלון ואכסניות ולאולמות אירועים, בהם קבעה הרבנות הראשית תנאים הקשורים לשמירת שבת ואיסור על שימוש בסמלים נוצריים, בלי שום קשר לכשרות המזון.

דרישת הרבנות נעשתה בניגוד לחוק איסור הונאה בכשרות הקובע כי ״במתן תעודת הכשר יתחשב הרב בדיני הכשרות בלבד״. כן היא נעשתה בניגוד לפסיקות בג"צ שהבהירו שבמתן תעודת הכשרות תביא הרבנות בחשבון רק שיקולי כשרות ולא שיקולים כמו שמירת שבת או צניעות. התערבות חדו"ש נדרשה בין היתר משום שבתי המלון עצמם לא העזו להתמודד במישרין עם סחטנות הרבנות, מחשש לתגמול וענישה.

מכתבו של רגב פתח תהליך ממושך שערך יותר משנה. במהלכו נידרשה הרבנות לבחון מחדש את חוקיות דרישותיה. בסופו של דבר, בהתערבות היועץ המשפטי לממשלה, נאלצה הרבנות הראשית לשנות את נהליה ולפרסם נהלים חדשים על בסיס דרישות חדו"ש. ואלה השינויים העיקריים:

  • בוטל האיסור על צילום ועל השימוש במכשירי וידאו, אודיו וכלי נגינה באירועים הנערכים בבתי מלון בשבת, להוציא בעת הגשת המזון.
  • בוטלה החובה שקליטת אורחים, עזיבתם וקבלת תשלומים יתבצעו רק על ידי לא יהודים.
  • בוטל האיסור על השימוש בסמלי חג נוצריים, דוגמת הצבת עץ אשוח בכריסטמס ובסילבסטר. האיסור הזה הוסר גם מנוהל אולמות השמחות.

 

 

 

 

 

30/11/2016