16.06.2024
 
אוקטובר במלונות: 22% ירידה בלינות תיירים

 

 

שירות חדשות תיירות

 

כצפוי, ירידה חדה בלינות התיירים בבתי המלון באוקטובר השנה, לעומת אוקטובר אשתקד, וזאת לאחר שבחודש הקודם, ספטמבר, נרשמה דווקא עליה בלינות התיירים, כך עולה מפרסומי המחלקה הכלכלית של התאחדות המלונות בישראל היום, המתייחסים לחודש אוקטובר בבתי המלון, ולהשוואתם לנתוני אשתקד, לנתוני אוקטובר 2014 (מיד אחרי 'צוק איתן') וגם לנתוני אוקטובר 2013.

מנכ"ל התאחדות המלונות בישראל, נועז בר ניר מסביר שריכוז חגי תשרי השנה באוקטובר, ולא בספטמבר (כבדרך כלל), הוא שיצר תמונת נתונים יוצאת דופן, שכן בחגי תשרי נרשמת באופן מסורתי ירידה בתיירות הנכנסת, מול עליה בתיירות הפנים. משום כך, בחודש הקודם, ספטמבר - טרום החגים, דווח על עליה בלינות התיירים בבתי המלון, ואילו כעת על ירידות.

לינות התיירים: באוקטובר השנה נרשמו כ- 742 אלף לינות תיירים, 22%- ירידה לעומת אוקטובר 2015, 9%- ירידה לעומת אוקטובר 2014 (לאחר הלוחמה בעזה) ו- 38%- ירידה לעומת אוקטובר 2013 - שנה רגילה, בלי מלחמה.

לינות ישראלים: כ- 1.2 מיליון, 10%+ עליה לעומת אוקטובר אשתקד, 6%- ירידה לעומת אוקטובר 2014, ו- 20% עליה לעומת אוקטובר 2013

סה"כ נרשמו באוקטובר בבתי המלון: כ- 1.9 מיליון לינות תיירים + ישראלים, 5%- ירידה לעומת אוקטובר 2015, 7%- ירידה לעומת אוקטובר 2014 ו- 12%- ירידה ביחס ל- 2013 (שנה רגילה).

תפוסת החדרים באוקטובר השנה, הסתכמה ב- 60% (ירידה של 14%- לעומת אוקטובר אשתקד, 10%- ירידה לעומת אוקטובר 2014 וירידה של 24%- לעומת אוקטובר 2013.

 

כאשר מחברים את נתוני ספטמבר - אוקטובר יחד, על מנת לנטרל את השפעת החגים, מתקבלות התוצאות הבאות:

לינות תיירים: 1.42 מיליון, ירידה של 3%- לעומת אשתקד, עליה של 13%+ לעומת 2014 (צוק איתן) וירידה של 20%- לעומת 2013.

לינות ישראלים: 2.39 מיליון, עליה של 3%+ לעומת אשתקד, ירידה של 1%- לעומת 2014 ועליה של 9%+ לעומת 2013.

סה"כ הלינות: 3.81 מיליון, עליה של 1%+ לעומת אשתקד, עליה של 4%+ לעומת 2014 וירידה של 4%- לעומת 2013

תפוסת החדרים: 64.2%, ללא שינוי לעומת אשתקד, עליה של 5%+ לעומת 2014 וירידה של 7%- לעומת 2013.

 

התפלגות לינות התיירים באוקטובר:

בתל אביב: כ- 166 אלף לינות (25%- ירידה בהשוואה לשנה שעברה, 5%- ירידה לעומת 2014, 35%- לעומת 2013), במערב ירושלים: 192 אלף לינות (23%- לעומת אשתקד, 16%- לעומת 2014 ו- 35%- ירידה לעומת אוקטובר 2013), בטבריה וסובב כנרת: כ- 74 אלף לינות (37%- ירידה בהשוואה ל-2015, 24%- בהשוואה ל- 2014 ו- 54%- לעומת 2013), בים המלח: כ-52 אלף (12%- לעומת אשתקד, 6%- לעומת 2014 ו- 40%- ירידה לעומת 2013), בנתניה: כ- 28 אלף לינות 25%- לעומת השנה שעברה, 21%- לעומת 2014, ו- 43%- ביחס לאוקטובר 2013), באילת: כ- 55 אלף לינות תיירים (23%- לעומת אשתקד, 1%+ עליה לעומת 2014 ו- 58%- ביחס ל- 2013, שנה רגילה), בחיפה: כ- 13 אלף לינות (36%- לעומת אשתקד, 21%- לעומת 2014, 49%- לעומת 2013), בהרצליה: 17 אלף לינות באוקטובר השנה (31%- לעומת אשתקד, 1%- לעומת 2014 ו- 10%+ לעומת אוקטובר 2013) ובנצרת: כ- 34 אלף (11%+ לעומת 2015, 1%- לעומת 2014 ו- 18%- לעומת 2013).

 

התפלגות לינות הישראלים:

באילת: כ- 525 אלף ישראלים (2%+ לעומת השנה שעברה, 15%- לעומת אוקטובר 2014 ו- 1%+ לעומת 2013), בים המלח: כ -135 אלף לינות (1%- ירידה לעומת 2015, 17%- לעומת 2014, ו-4%+ לעומת 2013), בטבריה וסובב כנרת: כ-117 (52%+ עליה לעומת 2015, 3%+ לעומת 2014 ו-89%+ לעומת 2013), במערב ירושלים: כ- 85 אלף לינות (37%+ עליה לעומת 2015, 25%+ לעומת 2014 ו- 92% לעומת 2013), בתל אביב: כ-80 אלף לינות (38%+ עליה לעומת אשתקד, 26%+ עליה לעומת 2014 ו- 106%+ לעומת 2013), בחיפה: כ- 31 אלף לינות (33%+ בהשוואה לשנה שעברה, 24%+ בהשוואה ל-2014 ו- 40%+ לעומת 2013), בנתניה: כ- 18 אלף לינות ישראלים (20%+ לעומת אשתקד, 17%+ לעומת 2014 ו- 69%+ לעומת 2013), בהרצליה: כ- 15 אלף לינות (34%+ עליה לעומת אשתקד, 40%+ בהשוואה ל-2014 ו- 97%+ לעומת 2013) ובנצרת: כ- 8 אלף לינות (86%+ לעומת אשתקד, 54%+ לעומת 2013 ו-34%+ לעומת 2013).

 

התפלגות כלל הלינות (תיירים + ישראלים) לפי אזורים:
באילת 579 אלף לינות (1%- ירידה לעומת השנה שעברה, 13%- לעומת 2014 ו-10%- בהשוואה ל- 2013), בירושלים מערב: כ- 277 אלף לינות (11%- בהשוואה לאשתקד, 7%- לעומת 2014, ו- 18%- לעומת אוקטובר 2013), בתל אביב: כ-246 אלף לינות (12%- לעומת אשתקד, 4%+ לעומת אוקטובר 2014 ו- 16%- לעומת אוקטובר 2013), בטבריה וסובב כינרת: כ- 191 אלף (2%- ירידה לעומת 2015, 10%- לעומת 2014 ו-14%- לעומת 2013), בים המלח: 186 אלף לינות בסה"כ (4%- לעומת אשתקד, 14%- ביחס לשנת 2014 ו- 14%- בהשוואה ל-2013), בנתניה: 46 אלף לינות (12%- ירידה בהשוואה לאשתקד, 9%- לעומת 2014 ו-23%- לעומת 2013), בחיפה: 44 אלף לינות (ללא שינוי בהשוואה לאשתקד, 6%+ לעומת 2014 ו- 8%- לעומת 2013), בנצרת: 42 אלף לינות ( 20% עליה בהשוואה לאשתקד, 6%- לעומת 2014 ו-11%- לעומת 2013) ובהרצליה: 32 אלף לינות (10%- ירידה בהשוואה לאשתקד, 15%+ לעומת 2014 ו-39%+ לעומת 2013).

תפוסת החדרים הארצית הגיעה לכ-60%.

מצבת חדרי המלון עמדה על 51,765 חדרים (3%+ גידול לעומת אשתקד, 4%+ גידול לעומת 2014 ו- 5%+ גידול לעומת 2013), בעקבות פתיחת חדרי מלונות חדשים.

 

סיכום החודשים ינואר - אוקטובר 2016 בבתי המלון

לינות התיירים: כ-6.9 מיליון (2%- לעומת אשתקד, 12%- ירידה לעומת התקופה המקבילה ב- 2014 ו- 14%- לעומת התקופה המקבילה בשנת 2013).

לינות הישראלים: כ- 11.7 מיליון (1%+ לעומת אשתקד, 5%+ עליה לעומת התקופה המקבילה ב-2014, 7%+ לעומת 2013).

סה"כ לינות תיירים + ישראלים: כ- 18.6 מיליון (ללא שינוי לעומת אשתקד, 2%- ירידה לעומת 2014, 2%- ירידה לעומת 2013).

תפוסת החדרים: כ- 62% (1ללא שינוי לעומת אשתקד), 2%- ירידה לעומת 2014, 6%- לעומת 2013).

 

 

 

 

 

23/11/2016