20.06.2024
 
ספטמבר במלונות: נתונים חיוביים, לשם שינוי

 

שירות חדשות תיירות

 

המחלקה הכלכלית של התאחדות המלונות בישראל מפרסמת היום את נתוני חודש ספטמבר בבתי המלון, ומשווה אותם לנתוני אשתקד, לנתוני ספטמבר 2014 (מיד אחרי 'צוק איתן') וגם לנתוני ספטמבר 2013.

לינות התיירים: בספטמבר השנה נרשמו כ- 681 אלף לינות תיירים, 33%+ עליה לעומת ספטמבר 2015, 55%+ גידול לעומת ספטמבר 2014 (חודש לאחר הלוחמה בעזה) ו- 19%+ עליה לעומת ספטמבר 2013 - שנה רגילה, בלי מלחמה.

לינות ישראלים: כ- 1.23 מיליון, 3%- ירידה לעומת ספטמבר אשתקד, 5%+ עליה לעומת ספטמבר 2014, וללא שינוי לעומת ספטמבר 2013.

סה"כ נרשמו בספטמבר בבתי המלון: כ- 1.9 מיליון לינות תיירים + ישראלים,
8%+ עליה לעומת ספטמבר 2015, 18%+ עליה לעומת ספטמבר 2014 ו- 6%+ עליה ביחס ל- 2013 (שנה רגילה).

תפוסת החדרים בספטמבר השנה, הסתכמה ב- 68% (עליה של 17%+ לעומת ספטמבר אשתקד, 24%+ עליה לעומת ספטמבר 2014 (שאחרי 'צוק איתן') ועליה של 15%+ לעומת ספטמבר 2013.

התפלגות לינות התיירים: בתל אביב: כ- 203 אלף לינות (57%+ עליה בהשוואה לשנה שעברה, 71%+ עליה לעומת 2014, 63%+ לעומת 2013), במערב ירושלים: כ- 153 אלף לינות (8%+ לעומת אשתקד, 45%+ לעומת 2014 ו- 7%- ירידה לעומת ספטמבר 2013), בטבריה וסובב כנרת: כ- 72 אלף לינות (55%+ עליה בהשוואה ל-2015, 53%+ בהשוואה ל- 2014 ו- 29%+ לעומת 2013), בים המלח: כ-39 אלף (39%+ לעומת אשתקד, 35%+ לעומת 2014 ו- 12%+ עליה לעומת 2013), בנתניה: כ- 28 אלף לינות 35%+ לעומת השנה שעברה, 35%+ לעומת 2014, ו- 11%- ביחס לספטמבר 2013), באילת: כ- 28 אלף לינות תיירים (45%+ לעומת אשתקד, 61%+ עליה לעומת 2014 ו- 26%- ביחס ל- 2013, שנה רגילה), בחיפה: כ- 23 אלף לינות (112%+ לעומת אשתקד, 108%+ לעומת 2014, 133%+ לעומת 2013), בהרצליה: 20 אלף לינות בספטמבר השנה (37%+ לעומת אשתקד, 111%+ לעומת 2014 ו- 150%+ לעומת ספטמבר 2013) ובנצרת: כ- 25 אלף (31%+ לעומת 2015, 63%+ לעומת 2014 ו- 3%+ לעומת 2013).

לדברי נועז בר ניר, מנכ"ל התאחדות המלונות בישראל: "נתוני ספטמבר טובים אבל מבלבלים במעט, כיוון שזה היה חודש יוצא דופן מבחינת המלונאים. מצד אחד חגי תשרי השנה נחגגו מאוחר, רק לקראת אוקטובר, עובדה שהגדילה את תנועת התיירות הנכנסת, שבאופן מסורתי מצטמצמת מאוד בתקופת החגים. מצד שני, פגע במספרי לינות הישראלים, שמרבים לצאת לנופשים בחגים, וכך אנו נוכחים בירידות קלות בלינות הישראלים ברוב חלקי הארץ. עוד כחודש, כשנראה את נתוני החודשיים המצרפיים: ספטמבר - אוקטובר, נוכל לקבל תמונה מהימנה יותר של מצב המלונאות בימים אלו".

 

התפלגות לינות הישראלים:

באילת: כ- 599 אלף ישראלים (1%- לעומת השנה שעברה, 5%+ לעומת ספטמבר 2014 ו- 1%+ לעומת 2013), בים המלח: כ -137 אלף לינות (6%- ירידה לעומת 2015, ללא שינוי בהשוואה ל-2014, 10%- לעומת 2013), בטבריה וסובב כנרת: כ- 115 אלף לינות (6%- בהשוואה לאשתקד, 1+ לעומת 2014 ו- 12%- לעומת 2013), במערב ירושלים: כ- 81 אלף לינות (10%- ירידה לעומת 2015, 12%- לעומת 2014 ו- 2%- לעומת 2013), בתל אביב: כ-65 אלף לינות (9%- ירידה לעומת אשתקד, 6%- ירידה לעומת 2014 ו- 5%- לעומת 2013), בחיפה: כ- 27 אלף לינות (7%- בהשוואה לשנה שעברה, 19%+ בהשוואה ל-2014 ו- 2%+ ביחס לספטמבר 2013), בנתניה: כ- 19 אלף לינות ישראלים (8%- לעומת אשתקד, 7%+ לעומת 2014 ו- 20%+ לעומת 2013), בהרצליה: כ- 16 אלף לינות (15%+ עליה בהשוואה לשנה שעברה, 35%+ בהשוואה ל-2014 ו- 52%+ לעומת ספטמבר 2013) ובנצרת: כ- 7 אלף לינות (10%- לעומת אשתקד, 55%+ לעומת ספטמבר 2014 ו-10%-לעומת 2013).

 

התפלגות כלל הלינות (תיירים + ישראלים) לפי אזורים:
באילת 627 אלף לינות (ללא שינוי לעומת השנה שעברה, 7%+ לעומת 2014, ללא שינוי בהשוואה ל- 2013), בתל אביב: כ-268 אלף לינות (34%+ לעומת השנה שעברה, 42%+ לעומת ספטמבר 2014 ו- 39%+ לעומת ספטמבר 2013), בירושלים מערב: כ- 234 אלף לינות (1%+ בהשוואה לאשתקד, 18%+ לעומת 2014, ו- 5%- לעומת ספטמבר 2013), בטבריה וסובב כינרת: כ- 187 אלף (11%+ לעומת 2015, 30%+ לעומת 2014 וללא שינוי לעומת 2013), בים המלח: 176 אלף לינות בסה"כ (2%+ לעומת אשתקד, 6%+ ביחס לשנת 2014 ו- 6%- בהשוואה ל-2013), בחיפה: כ- 51 אלף לינות (26%+ עלייה בהשוואה לאשתקד, 49%+ עליה לעומת 2014 ו-38%+ לעומת 2013), בהרצליה: כ-36 אלף (26%+ עליה לעומת אשתקד, 69%+ עליה לעומת 2014 ו- 95%+ לעומת 2013) ובנצרת: כ- 32 אלף לינות (19%+ לעומת אשתקד, 69%+ לעומת 2014 ו- 1%- לעומת 2013).

תפוסת החדרים הארצית הגיעה לכ-68%.

באילת: כ- 81%, בתל אביב: כ- 80%, בים המלח: כ- 74%, בחיפה: כ- 72%, בהרצליה: כ- 65%, בטבריה וסובב כנרת: כ- 62%, בנתניה: כ- 61%, בנצרת: כ- 56% ובמערב ירושלים 54% בלבד.

מצבת חדרי המלון עמדה על 51,765 חדרים (3%+ גידול לעומת אשתקד, 4%+ גידול לעומת 2014 ו- 6%+ גידול לעומת 2013), בעקבות פתיחת חדרי מלונות חדשים.

 

סיכום החודשים ינואר - ספטמבר 2016 בבתי המלון

לינות התיירים: כ-6.1 מיליון (2%+ לעומת אשתקד, 12%- ירידה לעומת התקופה המקבילה ב- 2014 ו- 10%- לעומת התקופה המקבילה בשנת 2013).

לינות הישראלים: כ- 10.5 מיליון (ללא שינוי לעומת אשתקד, 7%+ עליה לעומת התקופה המקבילה ב-2014, 6%+ לעומת 2013).

סה"כ לינות תיירים + ישראלים: כ- 16.7 מיליון (ללא שינוי לעומת אשתקד, 1%- ירידה לעומת 2014, 1%- ירידה לעומת 2013).

תפוסת החדרים: כ- 62% (1%+ גידול לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה), 1%- ירידה לעומת 2014, 3%- לעומת 2013).

 

 

 

 

31/10/2016