23.06.2024
 
אוגוסט במלונות: 15% ירידה בלינות תיירים

 

 

שירות חדשות תיירות

 

המחלקה הכלכלית של התאחדות המלונות בישראל מפרסמת היום את נתוני חודש אוגוסט בבתי המלון, ומשווה אותם לנתוני אשתקד, לנתוני אוגוסט 2014 ('צוק איתן') וגם לנתוני אוגוסט 2013, חודש רגיל בשנה לפני 'צוק איתן'.

לינות התיירים: באוגוסט השנה נרשמו כ- 610 אלף לינות תיירים, 15%- ירידה לעומת אוגוסט 2015, 27%+ גידול לעומת אוגוסט 2014 (בו הייתה לוחמה בעזה) ו- 21%- ירידה לעומת אוגוסט 2013 - שנה רגילה, בלי מלחמה.

לינות ישראלים: כ- 1.76 מיליון, 4%- ירידה לעומת אוגוסט אשתקד, 2%- ירידה לעומת אוגוסט 2014, ו- 3%+ גידול לעומת אוגוסט 2013

סה"כ נרשמו באוגוסט בבתי המלון: כ- 2.4 מיליון לינות תיירים + ישראלים, 7%- ירידה לעומת אוגוסט 2015, 4%+ עליה לעומת אוגוסט 2014 ו- 5%- ירידה ביחס ל- 2013 (שנה רגילה).

גם בבדיקה של שני חודשי הקיץ (יולי-אוגוסט) ביחד, (כדי לנטרל את ההשפעה של תשעה באב ונמצא כי: לינות התיירים בחודשים הללו עמדו על: 1.28 מיליון ( ירידה של 7%- לעומת יולי-אוגוסט 2015, 19%+ עליה לעומת יולי- אוגוסט 2014 ( 'צוק איתן') ו- 18%- ירידה לעומת יולי-אוגוסט 2013. תפוסת החדרים ביולי-אוגוסט השנה, הסתכמה ב- 67% (ירידה של 4%- לעומת יולי-אוגוסט אשתקד, 11%+ עליה לעומת יולי-אוגוסט 2014 ('צוק איתן') וירידה של 7%- לעומת יולי-אוגוסט 2013).

התפלגות לינות התיירים:

בתל אביב: כ- 212 אלף לינות (17%- ירידה בהשוואה לשנה שעברה, 42%+ עליה לעומת 2014, אבל 17%- לעומת 2013), במערב ירושלים: 134 אלף לינות (18%- לעומת אשתקד, 16%+ לעומת 2014 ו- 29%- ירידה לעומת אוגוסט 2013), בנתניה: כ- 37 אלף לינות (11%- לעומת השנה שעברה, 17%- לעומת 2014, ו- 15%- ביחס לאוגוסט 2013), בטבריה וסובב כנרת: 36 אלף לינות (6%- ירידה בהשוואה ל-2015, 39%+ בהשוואה ל- 2014 ו- 22%- לעומת 2013), באילת: כ- 23 אלף לינות תיירים (33%- לעומת אשתקד, 20%- ירידה לעומת 2014 ו- 55%- ביחס ל- 2013, שנה רגילה), בים המלח: כ-23 אלף (14%- לעומת אשתקד, 16%+ לעומת 2014 ו- 37%- ירידה לעומת 2013), בהרצליה: כ- 23 אלף לינות באוגוסט השנה (14%- לעומת אשתקד, 42%+ לעומת 2014 ו- 37%+ לעומת אוגוסט 2013), בחיפה: כ- 21 אלף לינות (28%+ לעומת אשתקד, 54%+ לעומת 2014, 22%+ לעומת 2013) ובנצרת: כ- 13 אלף (31%- לעומת 2015, 52%+ לעומת 2014 ו- 50%- לעומת 2013).

התפלגות לינות הישראלים:

באילת: כ- 773 אלף ישראלים (5%- לעומת השנה שעברה, 4%- באוגוסט 2014 ו- 5%-לעומת 2013), בטבריה וסובב כנרת: כ- 226 אלף לינות (5%-בהשוואה לאשתקד, 10%- לעומת 2014 ו- 2%+ לעומת 2013), בים המלח: כ -181 אלף לינות (12%- ירידה לעומת 2015, 10%- בהשוואה ל-2014, 7%- לעומת 2013), במערב ירושלים: כ- 132 אלף לינות (14%- ירידה לעומת 2015, 4%+ לעומת 2014 ו- 4%- לעומת 2013), בתל אביב: כ- 79 אלף לינות (20%+ עליה לעומת אשתקד, 1%- ירידה לעומת 2014 ! ו- 44%+לעומת 2013), בחיפה: 38 אלף לינות (2%- בהשוואה לשנה שעברה, 10%- בהשוואה ל-2014 ו- 7%+ ביחס לאוגוסט 2013),בנתניה: כ- 30 אלף לינות ישראלים (33%+ לעומת אשתקד, 11%+ לעומת 2014 ו- 50%+ לעומת 2013), בהרצליה: כ- 30 אלף לינות (81%+ עליה בהשוואה לשנה שעברה, 99%+ בהשוואה ל-2014 ו- 199%+ לעומת אוגוסט 2013) ובנצרת: כ- 25 אלף לינות (46%+ לעומת אשתקד, 110%+ לעומת אוגוסט 2014 ו-141%+ לעומת 2013).

התפלגות כלל הלינות (תיירים + ישראלים) לפי אזורים:
באילת: כ- 796 אלף לינות (6%- לעומת השנה שעברה, 4%- לעומת 2014, 8%- ביחס ל- 2013), בתל אביב: כ-292 אלף לינות (9%- לעומת השנה שעברה, 27%+ לעומת אוגוסט 2014 ו- 6%- לעומת אוגוסט 2013), בירושלים מערב: כ- 266 אלף לינות (16%- בהשוואה לאשתקד, 10%+ לעומת 2014, ו- 19%- לעומת אוגוסט 2013), בטבריה וסובב כינרת: 262 אלף (5%- לעומת 2015, 5%- לעומת 2014 ו- 2%- לעומת 2013), בים המלח: כ-205 אלף לינות בסה"כ (12%- לעומת אשתקד, 7%- בהשוואה ל-2014, 12%- לעומת 2013), בנתניה: כ-66 אלף לינות (4%+ בהשוואה לשנה שעברה, 6%- בהשוואה ל-2014, 5%+ לעומת 2013), בחיפה: כ- 60 אלף לינות (7%+ עלייה בהשוואה לאשתקד, 6%+ עליה לעומת 2014 ו-12%+ לעומת 2013), בהרצליה: כ-53 אלף (23%+ עליה לעומת אשתקד, 70%+ עליה לעומת 2014 ו- 98%+ לעומת 2013) ובנצרת: 38 אלף לינות (5%+ לעומת אשתקד, 86%+ 
לעומת 2014 ו- 5%+ לעומת 2013).

תפוסת החדרים הארצית הגיעה לכ-67% בלבד, למרות שמדובר בקיץ, מחודשי השיא בשנה! באילת: כ- 84%, בים המלח: כ- 70%, בנתניה: 68%, בחיפה: 71%,בתל אביב: כ- 68%, בטבריה וסובב כנרת: כ- 64%, בהרצליה: כ- 63%, בנצרת: 50% ובמער' ירושלים כ- 49% בלבד.

מצבת חדרי המלון עמדה על 51,736 חדרים (3%+ גידול לעומת אשתקד, 4%+ גידול לעומת 2014 ו- 6%+ גידול לעומת 2013), בעקבות פתיחת חדרי מלונות חדשים).

 

סיכום החודשים ינואר - אוגוסט 2016 בבתי המלון

לינות התיירים: כ-5.4 מיליון (1%- לעומת אשתקד, 17%- ירידה לעומת התקופה המקבילה ב- 2014 ו- 13%- לעומת התקופה המקבילה ב- שנת 2013).

לינות הישראלים: כ- 9.3 מיליון (ללא שינוי לעומת אשתקד, 7%+ עליה לעומת התקופה המקבילה ב-2014, 7%+ לעומת 2013).

סה"כ לינות תיירים + ישראלים: כ- 14.7 מיליון (1%- עליה לעומת אשתקד, 3%- ירידה לעומת 2014, 2%- ירידה לעומת 2013).

תפוסת החדרים: כ- 61% (ללא שינוי לעומת אשתקד, 4%- ירידה לעומת 2014, 5%- לעומת 2013).

 

 

 

22/09/2016