20.06.2024
 
מלונות פתאל: נתונים כספיים ודירוג אשראי

 

 

שירות חדשות תיירות

 

פתאל החזקות בע"מ בבעלות דוד פתאל (71.8%), המנהלת 101 מלונות בארץ ובחו"ל הנמצאים בבעלותה ונשכרים על ידה, חושפת לראשונה את דירוג החברה. חברת הדירוג מידרוג העלתה את דירוגה מדירוג A2 באופק חיובי לדירוג A1 באופק יציב.

הדירוג מתבסס בין היתר על המשך הצמיחה שמציגה פתאל החזקות ועלייה בהיקף המלונות שבבעלותה ובמלונות אותן מנהלת החברה. על פי דוח מדרוג ובהסתמך על העסקאות בשנה האחרונה, פתאל החזקות צפויה לנהל כ-18,500 חדרי מלון, נתון שישתקף בצמיחה בהיקף ההכנסות, ה-EBITDA, והתזרים לשירות החוב שהחברה צפויה לייצר. כמו כן, מציינת מדרוג לטובה את הפיזור הגיאוגרפי של פתאל החזקות, המקנה פיזור של מקורות ההכנסה והחשיפה לסיכונים.

במסגרת הדו"ח התייחסו במדרוג למימוש של פתאל בפורטפוליו המלונות QMH, בו החזיקה, החברה בשיעור של 25%, באופן שתרם לרווח ולנזילות באופן משמעותי ואת העובדה, כי המשיכה לשכור את המלונות הנמכרים. בנוסף, החברה רכשה את חלקם של השותפים בקרן פתאל וגייסה אג"ח במסגרת חברת הבת נכסים (אירופה).

עוד עולה מהדו"ח, כי הכנסות פתאל החזקות בסוף שנת 2015 עלו בכ-22% לכ-1.6 מיליארד שקל, לעומת הכנסות של כ-1.3 מיליארד שקל בסוף שנת 2014. ה-FFO (תזרים המזומנים מפעילות שוטפת, ללא אירועים חד-פעמיים) עלה בכ-30% לכ-214.4 מיליון שקל, בהשוואה לכ-163.5 מיליון שקל בסוף שנת 2014.

הכנסות החברה ברבעון הראשון של 2016 עלו בכ-25% לכ-350.8 מיליון שקל, לעומת כ-280.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ה-FFO הסתכם בכ-162.8 מיליון שקל. הון החברה בסוף הרבעון הראשון של 2016 הסתכם בכ-1.72 מיליארד שקל.

דוד פתאל, בעל השליטה בחברה, אמר כי "הדירוג הנוכחי משקף את איתנותה הכלכלית של פתאל החזקות, הנובעת בראש ובראשונה מניהול מקצועי של שדרת הניהול בחברות הבנות, שהוביל לצמיחת עקבית בארץ ובחו"ל. צמיחה זו, צפויה להניב לחברה מחזור מכירות (כולל מלונות בבעלות חלקית ובניהול) של כ-2.9 מיליארד שקל בשנה הקרובה. יצויין, כי מיום שנרשמה פתאל נכסים למסחר בבורסה לניירות ערך לפני כחצי שנה, היא רכשה שני בתי מלון במדריד והיא מנהלת מו"מ מתקדם על מלון באדינבורו. בנוסף, חברת הניהול של פתאל באירופה, "סנפלאואר", שכרה מלון באמסטרדם וחברת מלונות פתאל השיקה את בית המלון NYX בתל אביב. אנו נמשיך להתרחב בהתאם לאסטרטגיה של רכישת מלונות במיקומים אסטרטגיים בארץ ובאירופה".

 

 

 

15/08/2016