19.06.2024
 
הצעת התקציב: השב"כ יפסיק לאבטח טיסות ב"חכירה רטובה" וטיסות לישראל במטוסים ישראלים המבוצעות בקוד חברה זרה

 

 

שירות חדשות תיירות

 

מתוך הצעת תקציב המדינה לשנים 2017-2018, שאושרה הלילה בממשלה:

 

 

 

 

12/08/2016