21.06.2024
 
בירת רומניה, גירסת קול ישראל

 

 

מאת חגי רוזן

 

ככה זה ברשת ב' של קול ישראל: טועים טעות גסה בשמה של בירת רומניה (גם בכותרת וגם בגוף הידיעה), אבל העיקר שמתמקדים במה שחשוב באמת: ניקוד שמה המדוייק של התובעת הכללית הרומנית:

 

 

 

 

22/07/2016